CADProfi Mechanical

Modul CAD-programa za olakšani 2D dizajn mehaničkih projekata.

Mehanički modul je opremljen sa velikim skupom standardiziranih dijelova, čeličnih prirubnica i drugih proizvoda od čelika, a temelji se na lokalnim i međunarodnim standardima. Knjižnica uključuje vijke, podloške, navrtke, zglobova, zakovice, klinove, L-barove, a i dijelove koji se koriste u dizajnu izmjenjivača topline i drugih uređaja. Sa iznimnim dijagramima i nacrtima uvelike olakšava stvaranje nacrta vodovoda i pneumatskih instalacija.

Download

CADProfi Architectural

Modul CAD-programa za olakšani rad na arhitektonskim projektima.

Arhitektonski modul se može koristiti za stvaranje građevnih nacrta, presjeka i visinskih pogleda. Niz funkcija olakšava crtanje kompozitnih zidova, arhitektonsko dimenzioniranje i brzo stvaranje opisa crteža. Modul dolazi sa sveobuhvatnom knjižnicom prozora, vrata, namještaj i ostalih proizvodi za uređenje objekata. Kao jedinstvena osobina, aplikacija se može koristiti i za dizajn planove hitnih izlaza i ruta.

Download

CADProfi Hvac & Piping

Modul za projektiranje tehničke opreme zgrada. Sve vrste instalacija tj. grijanje, ventilacija i klimatizacija, cijevi itd.

Modula HVAC & PIPING sadrži biblioteku objekata koja omogućava projektiranje postrojenja bilo koje vrste: HVAC (grijanje, ventilacija, klimatizacija), cijevi, kanali, vodovod, plin, požarna sigurnost, rashladnih postrojenja, kao i druge vrste tehnoloških postrojenja za graditeljstvo i industriju. Funkcije kao što su dizajn planova i dijagrama, izometrički pogled, planovi i presjeci, omogućuju korisniku da sa jednim programskim riješenjem završi cijeli složeni projekt.

Download

CADProfi Hvac & Piping

CAD-aplikacija za lakše projektiranje složenih električnih, svjetlosnih i telekomunikacijskih instalacije i još mnogo toga.

Električni modul se može koristiti za projektiranje složenih instalacija, kao što su strujne, svjetlosne, nisko napononske, telekomunikacijske, osiguranje i antenske instalacije. Softver sadrži nekoliko tisuća simbola i temelji se na najnovijim električnim standardima, kao npr. svjetiljke, postrojenja, itd. Aplikacija omogućuje jednostavan način za crtanje ožičenja i kanala. Glavne značajke su automatsko dodjeljivanje brojeva (adresiranje) za strujne krugove i dijagrame.

Download
CADprofi Suite - pojedinačna licenca + godišnja pretplata CIJENA SA PDV-om
CADprofi HVAC & Piping (grijanje, ventilacija, klima) 3,810.00 kn
CADprofi Electrical 3,810.00 kn
CADprofi Mechanical 3,810.00 kn
CADprofi Architectural 3,810.00 kn
CADprofi Suite (svi moduli) 7,620.00 kn
LTX™ by Manusoft * (pokretanje CADprofi-a na AutoCAD LT-u) 476.25 kn
CADprofi - mrežna licenca
CADprofi HVAC & Piping (grijanje, ventilacija, klima) 4,762.50 kn
CADprofi Electrical 4,762.50 kn
CADprofi Mechanical 4,762.50 kn
CADprofi Architectural 4,762.50 kn
CADprofi Suite (svi moduli) 9,525.00 kn
CADprofi - godišnja licenca + godišnja pretplata
CADprofi HVAC & Piping (grijanje, ventilacija, klima) 1,714.50 kn
CADprofi Electrical 1,714.50 kn
CADprofi Mechanical 1,714.50 kn
CADprofi Architectural 1,714.50 kn
CADprofi Suite (svi moduli) 3,429.00 kn
CADprofi - obnova godišnje pretplate na 12 mjeseci
CADprofi HVAC & Piping (grijanje, ventilacija, klima) 952.50 kn
CADprofi Electrical 952.50 kn
CADprofi Mechanical 952.50 kn
CADprofi Architectural 952.50 kn
CADprofi Suite (svi moduli) 1,905.00 kn
CADprofi - nadogradnje
CADprofi HVAC & Piping (grijanje, ventilacija, klima) 1,905.00 kn
CADprofi Electrical 1,905.00 kn
CADprofi Mechanical 1,905.00 kn
CADprofi Architectural 1,905.00 kn
CADprofi Suite (svi moduli) 3,810.00 kn
CADprofi - edukativne licence
CADprofi Suite - licenca za jedno računalo 571.50 kn
CADprofi Suite - licenca za 30+2 računala 2,857.50 kn
CP-Symbols - licenca
CADprofi HVAC & Piping (grijanje, ventilacija, klima) 476.25 kn
CADprofi Electrical 476.25 kn
CADprofi Mechanical 476.25 kn
CADprofi Architectural 476.25 kn
CADprofi Suite (svi moduli) 952.50 kn
CP-Symbols - nadogradnja na CADprofi sa CP-Symbols
CADprofi HVAC & Piping (grijanje, ventilacija, klima) 3,333.75 kn
CADprofi Electrical 3,333.75 kn
CADprofi Mechanical 3,333.75 kn
CADprofi Architectural 3,333.75 kn
CADprofi Suite (svi moduli) 7,143.75 kn
CP-Symbols StarterPack (korisnik izabire modul tokom instalacije)
10 x CP-Symbols StarterPack 4,286.25 kn
25 x CP-Symbols StarterPack 9,525.00 kn
50 x CP-Symbols StarterPack 16,668.75 kn
100 x CP-Symbols StarterPack 28,575.00 kn
CP-Symbols - nadogradnja / obnova godišnje pretplate na 12 mjeseci
CADprofi HVAC & Piping (grijanje, ventilacija, klima) 238.13 kn
CADprofi Electrical 238.13 kn
CADprofi Mechanical 238.13 kn
CADprofi Architectural 238.13 kn
CADprofi Suite (svi moduli) 476.25 kn
CADprofi Mediapack
CADprofi Mediapack sa DVD-om i tiskanim uputstvima (samo engleski) 238.13 kn
CADprofi Mediapack sa DVD-om 95.25 kn
CP-Symbols Mediapack sa DVD-om /td> 95.25 kn
* Obnavljanje je moguće po isteku prethodne pretplate 
** LTX™ by Manusoft nije CADprofi produkt. Za dodatna pitanja obratite se proizvođaču (www.manusoft.com)